Việc làm Trình độ Mức lương Địa điểm Cập nhật

Big C Tuyển dụng gấp Nhân viên bán hàng

Việc làm Nha Trang

Trung cấp
không yêu cầu
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang08-01-2015
14-12-2014 11:17

Thiết Kế Nội Thất

Việc làm Nha Trang

Đại học
2 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
09-12-2014 21:57

NHÂN VIÊN LÁI XE

Việc làm Nha Trang

Đại học
không yêu cầu
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
09-12-2014 21:52

NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG

Việc làm Nha Trang

Trung cấp
1 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
09-12-2014 21:39

Cần Tuyển Nhân Viên Thị Trường Bánh Kẹo

Việc làm Nha Trang

Đại học
không yêu cầu
5-8 triệu
VNĐ/tháng
Nha Trang13-01-2015
09-12-2014 21:35

tuyển gấp thợ bảo trì, thợ định hình trong nhà máy ghép gỗ

Việc làm Nha Trang

Cao đẳng
không yêu cầu
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Diên Khánh03-01-2015
09-12-2014 21:29

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG

Việc làm Nha Trang

Cao đẳng
1 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
09-12-2014 21:16

Tuyển dụng bếp trưởng và đầu bếp

CAM RANH AIRPORT AUTOGRILL VFS F&B CO.LTD

Đại học
2 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
06-12-2014 10:10

Tuyển dụng kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Nhân sự

CAM RANH AIRPORT AUTOGRILL VFS F&B CO.LTD

Đại học
3 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
06-12-2014 09:07

Tuyển dụng kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Nhân sự

CAM RANH AIRPORT AUTOGRILL VFS F&B CO.LTD

Đại học
3 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
06-12-2014 09:07
Việc làm Trình độ Mức lương Địa điểm Cập nhật

Tuyển dụng kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Nhân sự

CAM RANH AIRPORT AUTOGRILL VFS F&B CO.LTD

Đại học
3 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
06-12-2014 09:07

Tuyển dụng kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Nhân sự

CAM RANH AIRPORT AUTOGRILL VFS F&B CO.LTD

Đại học
3 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
06-12-2014 09:07

Tuyển dụng bếp trưởng và đầu bếp

CAM RANH AIRPORT AUTOGRILL VFS F&B CO.LTD

Đại học
2 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
06-12-2014 10:10

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG

Việc làm Nha Trang

Cao đẳng
1 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
09-12-2014 21:16

tuyển gấp thợ bảo trì, thợ định hình trong nhà máy ghép gỗ

Việc làm Nha Trang

Cao đẳng
không yêu cầu
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Diên Khánh03-01-2015
09-12-2014 21:29

Cần Tuyển Nhân Viên Thị Trường Bánh Kẹo

Việc làm Nha Trang

Đại học
không yêu cầu
5-8 triệu
VNĐ/tháng
Nha Trang13-01-2015
09-12-2014 21:35

NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG

Việc làm Nha Trang

Trung cấp
1 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
09-12-2014 21:39

NHÂN VIÊN LÁI XE

Việc làm Nha Trang

Đại học
không yêu cầu
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
09-12-2014 21:52

Thiết Kế Nội Thất

Việc làm Nha Trang

Đại học
2 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
09-12-2014 21:57

Big C Tuyển dụng gấp Nhân viên bán hàng

Việc làm Nha Trang

Trung cấp
không yêu cầu
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang08-01-2015
14-12-2014 11:17
Việc làm Trình độ Mức lương Địa điểm Cập nhật

Tuyển dụng bếp trưởng và đầu bếp

CAM RANH AIRPORT AUTOGRILL VFS F&B CO.LTD

Đại học
2 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
06-12-2014 10:10

Tuyển dụng kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Nhân sự

CAM RANH AIRPORT AUTOGRILL VFS F&B CO.LTD

Đại học
3 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
06-12-2014 09:07

Tuyển dụng kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Nhân sự

CAM RANH AIRPORT AUTOGRILL VFS F&B CO.LTD

Đại học
3 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
06-12-2014 09:07

NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG

Việc làm Nha Trang

Trung cấp
1 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
09-12-2014 21:39

Big C Tuyển dụng gấp Nhân viên bán hàng

Việc làm Nha Trang

Trung cấp
không yêu cầu
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang08-01-2015
14-12-2014 11:17

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG

Việc làm Nha Trang

Cao đẳng
1 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
09-12-2014 21:16

Cần Tuyển Nhân Viên Thị Trường Bánh Kẹo

Việc làm Nha Trang

Đại học
không yêu cầu
5-8 triệu
VNĐ/tháng
Nha Trang13-01-2015
09-12-2014 21:35

NHÂN VIÊN LÁI XE

Việc làm Nha Trang

Đại học
không yêu cầu
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
09-12-2014 21:52

Thiết Kế Nội Thất

Việc làm Nha Trang

Đại học
2 năm
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Nha Trang31-12-2014
09-12-2014 21:57

tuyển gấp thợ bảo trì, thợ định hình trong nhà máy ghép gỗ

Việc làm Nha Trang

Cao đẳng
không yêu cầu
thỏa thuận
VNĐ/tháng
Diên Khánh03-01-2015
09-12-2014 21:29